Η «επέλαση» του Δάκου

Νο 1. 11-10-2018, Λαδολιές στο κάμπο του Παραλίου Άστρους

Χτυπημένος από το Δάκο και «λιανός» λόγω ξηρασίας ο ελαιόκαρπος στον ελαιώνα του Παραλίου Άστρους, θέλει γρήγορο μάζεμα γιατί θα πέσει κάτω.

(Φωτ. 11-10-2018)

Νο 2. 11-10-2018, ελιές Καλαμών στο κάμπο του Παραλίου Άστρους