Βοριάς στον Αργολικό

Ανοιχτά από τη κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(13-10-2018, 12.40)