«Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης»

Νο 1. Ζημιά στο σημείο Α της οδού «Άργους» στη παραλία Γλυφάδα στον Ατσίγγανο, στο Παράλιο Άστρος

Η θαλασσοταραχή στις 29-9-2018 έφαγε τμήμα της αντιστήριξης της οδού «Άργους», στη παραλία Γλυφάδα στον Ατσίγγανο στο Παράλιο Άστρος, ειδικότερα στα σημεία Α και Β (βλέπε φωτ. Νο 2).

Ο προαναφερόμενος δρόμος είναι κύρια οδική αρτηρία του Παραλίου Άστρους και η οποία κινδυνεύει να καταστραφεί με την επόμενη θαλασσοταραχή, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Υ.Σ: Σε «Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης» κηρύχθηκε το Παράλιο Άστρος, λόγω της θεομηνίας που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας και οι ζημιές, τουλάχιστον, στα προαναφερόμενα σημεία Α και Β πρέπει να είχαν αποκατασταθεί. Αλήθεια, τι περιμένουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας;;

(Φωτ. 25-10-2018)

Νο 2. Χάρτης που φαίνονται τα σημεία Α και Β των κύριων ζημιών στη παραλία Γλυφάδα στον Ατσίγγανο, στο Παράλιο Άστρος

Νο 3. Ζημιά στο σημείο Α της οδού «Άργους» στη παραλία Γλυφάδα στον Ατσίγγανο, στο Παράλιο Άστρος

Νο 4. Ζημιά στο σημείο Β της οδού «Άργους» στη παραλία Γλυφάδα στον Ατσίγγανο, στο Παράλιο Άστρος

Νο 5. Ζημιά στο σημείο Β της οδού «Άργους» στη παραλία Γλυφάδα στον Ατσίγγανο, στο Παράλιο Άστρος

Νο 6. Ζημιά στο σημείο Β της οδού «Άργους» στη παραλία Γλυφάδα στον Ατσίγγανο, στο Παράλιο Άστρος