«Οι λίμνες ονειρεύονται»

Η λίμνη Μουστού.

(1-11-2018, 13.05)

*Ο τίτλος είναι από στίχο της Αλκυόνης Παπαδάκη