«Ακυβέρνητο στη θάλασσα καράβι»

Του Πάνου Ζάχαρη

Πηγή: topontiki.gr