Πρωινό ξεκίνημα

Η μέρα ανοίγεται και «ζωντανεύει» το λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(23-11-2018, 07.40)