Το Νησί

Το Νησί Παραλίου Άστρους από τη περιοχή «Πόρτες».

(28-11-2018, 14.00)