Στο «έβγα» του Νοέμβρη

Νησί και κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(30-11-2018, 13.25)