Ο Τάνος «χρωμάτισε» τον Ατσίγγανο

Ελάχιστη η ροή του χειμάρρου Τάνου έδωσε «χρώμα» στη θάλασσα του Ατσίγγανου, στο Παράλιο Άστρος.

(1-1-2019, 09.00)