Χωρίς τέλη κυκλοφορίας!

Του Σατιρικού

Πηγή: topontiki.gr