Σύλληψη κυβερνήτη «βιτζότρατας» που ψάρευε στην Αρχαία Ασίνη

(Φωτ. αρχείου)

Σύλληψη του κυβερνήτη αλιευτικού σκάφους  τύπου βιτζότρατας, έγινε στην Αργολίδα το μεσημέρι της Παρασκευής 4 Ιανουαρίου από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου, στον ενάλιο αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ασίνης και την θαλάσσια περιοχή του Τολού.

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου αναφέρει:

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων δράσεων της Υπηρεσίας μας με στόχο τον έλεγχο της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας σήμερα και περί ώρα 15:15 κατόπιν συντονισμένων ενεργειών και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών πλήρωμα Υπηρεσιακού Σκάφους του Λιμεναρχείου Ναυπλίου προέβη σε έλεγχο αλιευτικού σκάφους τύπου “βιτζότρατα“ και διαπίστωσε την διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας με το συρόμενο αλιευτικό εργαλείο “βιτζότρατα“ εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Ασίνης στην θαλάσσια περιοχή Τολού Αργολίδας
Η Υπηρεσία μας προέβη στην σύλληψη του κυβερνήτη ανωτέρω αλιευτικού σκάφους για παράβαση του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153) «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομίας» σε συνδυασμό με την αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/32591/1663 (ΦΕΚ 648 Β΄/1996) «Κήρυξη Ενάλιου Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Ασίνης» καθώς και την αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ. 41/11228/1865 (ΦΕΚ 336 Β΄/2004) και στην κατάσχεση των ανευρεθέντων επί του σκάφους αλιευμάτων συνολικής ποσότητας 45 κιλών.
Ανωτέρω αναφερόμενοι έλεγχοι και δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας με σκοπό την προστασία του οικοσυστήματος , των ιχθυαποθεμάτων αλλά και της προστασίας των χρηστών των νόμιμων – επιτρεπομένων επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών εργαλείων και μέσων .
Εκ του Λιμεναρχείου Ναυπλίου

Πηγή: argolikeseidhseis.gr