Στη λίμνη «Μουστού»

Στο φόντο το όρος Ζάβιτσα, από τη λίμνη «Μουστού».

(5-1-2018, 13.35)