Σπάνιο είδος Κορμοράνων στη λίμνη Μουστού

Ζευγάρι Πυγμαίων Φαλακροκοράκων (ή Λαγγόνα) -σπάνιο είδος Κορμοράνου-, στη λίμνη Μουστού.

(7-1-2019)