Ο Αργολικός από τους πρόποδες του όρους «Ζάβιτσα»

Στο φόντο ο Αργολικός, από τα Κάτω Βέρβενα, στο κέντρο διακρίνεται το Νησί Παραλίου Άστρους.

(11-1-2019, 14.00)