Νο 2. Ζευγάρια

Ζευγάρι Γλάρων, στις «Πλάκες», στο τέρμα της οδού Καλλίτση στο Παράλιο Άστρος.

(14-1-2019, 13.25)