Πουνέντης

Δυτικός άνεμος στον Αργολικό, ο οποίος έπνεε με δύναμη 5 μποφόρ. Φωτ. ο Φάρος του Άστρους από τη περιοχή των ψαμμιτικών πλακών.

(18-1-2019, 13.50)