Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ύστερα από αίτημα της αντιπολίτευσης

Δελτίο Τύπου εκ μέρους όλων των Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Κατατέθηκε αίτηση, από τους παραπάνω, για σύγκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.3852/2010, “ο πρόεδρος καλεί το συμβούλιο σε συνεδρίαση, (…) όποτε το ζητήσει (…) το 1/3 των μελών ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας”. Η συνεδρίαση προσδιορίστηκε για αύριο 23-1-2019. (βλέπε παρακάτω).