Πολλές βροχές πέσανε τον Ιανουάριο στο τόπο μας

Ο χείμαρρος -Τάνος- κατέβασε πάλι νερό και έδωσε «χρώμα» στη θάλασσα του Ατσίγγανου. Φωτ. από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(24-1-2019, 14.00)