Η θάλασσα του Ατσίγγανου

Στο φόντο ο Ατσίγγανος, από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(28-1-2019, 13.35)