Από βορρά προς νότο

Το Κάστρο του Άστρους.

(30-1-2019, 13.40)