«Διχρωμία»

Ο χείμαρρος Τάνος -βάφει- τον Αργολικό. Φωτ. από το Παλιόχανο.

(6-2-2019, 14.15)