Διά θαλάσσης

Στο Ανοιχτό Θέατρο Παραλίου Άστρους.

(9-2-2019, 13.45)