Οι Ελληνίδες γεννούν πολύ λίγα παιδιά

Από τη δεκαετία του ᾽90 σε ολόκληρη την Ευρώπη καταγράφεται σημαντική πτώση στα ποσοστά γονιμότητας. Στην Ελλάδα το φαινόμενο είναι ανησυχητικό. Μάλιστα από το 2011 και για πρώτη φορά ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται.

Όμως, ο πληθυσμός μιας χώρας δεν εξαρτάται μόνο από τη γονιμότητα. Πολλές χώρες αντισταθμίζουν τις συνέπειες της χαμηλής γονιμότητας ενθαρρύνοντας τη μετανάστευση. Ενα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στη δική μας χώρα, ώστε να αυξηθεί σημαντικά ο δείκτης γονιμότητας στο κοντινό μέλλον.

Πηγή: ethnos.gr