Χιόνι στη Ζάβιτσα

Χιόνισε στο όρος Ζάβιτσα, μέχρι τα 700 μέτρα υψόμετρο περίπου. Φωτ. από το Παράλιο Άστρος.

(13-2-2019, 17.35)