Σιγανοψιχάλισμα

Ψιλόβροχο στην «Αγορά» του Παραλίου Άστρους.

(24-2-2019, 08.45)