Μπάτης

Λιμάνι Παραλίου Άστρους.

(1-3-2019, 14.05)