«Για τον επιούσιο»

Λασπωμένη η μύτη του Κότσυφα, αφού σκάβει για να βρει το πρωινό του.

(3-3-2019, 08.50)