«Ωραία που φύσηξε ο μπάτης»

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(3-3-2019, 14.05)