«Του καιρού χαλάσματα»

-Πόρτες-, πρώην εκβολή της λίμνης Μουστού.

(6-3-2019, 13.30)