«Λάδι» η θάλασσα στον Αργολικό

Ανατολικά του Νησιού Παραλίου Άστρους.

(7-3-2019, 13.00)