«Εγώ είμαι ένας τραγουδιστής»

Κότσυφας διαλαλεί την Άνοιξη πάνω σε στύλο της ΔΕΗ, στο Παράλιο Άστρος.

(15-3-2019, 12.50)