Κυριαρχεί το πράσινο

Στο φόντο ο Ατσίγγανος από το Νησί Παραλίου Άστρους.

(16-3-2019, 13.35)