Μάχη για να γίνουν 8.166 προσλήψεις σε Δήμους πριν το Πάσχα

Το ΑΣΕΠ δίνει µάχη µε τον χρόνο προκειµένου να εκδοθούν πριν από το Πάσχα τα οριστικά της αποτελέσµατα και την ίδια στιγµή προετοιµάζεται για δύο νέες προκηρύξεις που αφορούν συνολικά 136 θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, το ΣΕΠΕ και άλλους 8 δηµόσιους φορείς. Η περιπέτεια της 3Κ/2018, που ταλαιπώρησε επί µήνες δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους, βαίνει επιτέλους προς αίσιο τέλος, έπειτα από αλλεπάλληλους γύρους ελέγχου των δικαιολογητικών που είχαν καταθέσει συνολικά 128.000 ενδιαφερόµενοι.

Το πρόβληµα ήταν το εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό των λανθασµένων δικαιολογητικών που είχαν υποβληθεί. Τράπεζα της Ελλάδος Δηµοσιεύθηκε το ΦΕΚ µε τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει το ΑΣΕΠ στην προκήρυξη 1Γ/2019, δηλαδή τον γραπτό διαγωνισµό για 60 λογιστές-ταµίες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο λυκείου και να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από την Τρίτη 2 Απριλίου έως την Τετάρτη 17/4/2019 στις 2 µ.µ. Στη συνέχεια πρέπει να στείλουν τα δικαιολογητικά σε φάκελο µέχρι τις 22/4/2019.

Επιθεώρηση Εργασίας

Στο µεταξύ, εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3Κ/2019 που αφορά προσλήψεις σε µόνιµες θέσεις 76 ατόµων σε εννέα διαφορετικούς φορείς, εκ των οποίων οι 49 στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Με τη δηµοσίευση έγιναν γνωστοί οι ακριβείς κλάδοι και ειδικότητες:

 • 26 ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για τα γραφεία σε Αθήνα, Ανατολική Αττική, Αγ. Παρασκευή, Νέα Ιωνία, Ελευσίνα, Περιστέρι, Γλυφάδα-∆άφνη, Βοιωτία, ∆ράµα, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Θεσπρωτία, Κορινθία, Κω-Κάλυµνο, Λασίθι, Νάξο, Πέλλα, Ρέθυµνο, Ροδόπη, Σύρο-Μήλο, Φλώρινα, Χαλκιδική, Χίο.
 • 2 ΠΕ Βιοχηµικών για Αθήνα-Αχαΐα.
 • 1 ΠΕ Μεταλλειολόγων για Αργολίδα.
 • 4 ΠΕ Μηχανολόγων για Αθήνα, Εβρο
 • 1 ΠΕ Ναυπηγών για Πειραιά.
 • 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για Αθήνα και Κορινθία.
 • 6 ΠΕ Μηχανικών Χηµικών για Αθήνα, ∆υτική Αττική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Λάρισα.
 • 2 ΠΕ Πληροφορικής για Αθήνα.
 • 2 ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων για Αθήνα.
 • 2 ΤΕ Μηχανικών ∆οµικών Εργων για Αθήνα και Μεσσηνία-Λακωνία.
 • 1 ΤΕ Πληροφορικής για Αθήνα.

Μεταξύ των υπόλοιπων φορέων περιλαµβάνονται: ο ΟΑΕ∆ που ζητά 9 ΠΕ Πληροφορικής για την Αθήνα, η ΕΛΣΤΑΤ (3 ΠΕ Στατιστικών για Λασίθι-∆ωδεκάνησα, 2 ΤΕ Γραφικών Τεχνών και 3 ∆Ε Τυπογραφίας για Πειραιά), ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων (1 ΠΕ ∆ιοικητικού, 1 ΠΕ Οικονοµικού και 1 ΠΕ Συντονιστή Μεταµοσχεύσεων), η Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας-Ολυµπίας (1 ΠΕ ∆ιοικητικού), το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (2 ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 1 ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού), το Επιµελητήριο Λακωνίας (1 ΠΕ Πληροφορικής Επιστήµης Η/Υ) και οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Λαµίας και Βορείου Αιγαίου που ζητούν από έναν ΥΕ Νεκροτόµων.

Πηγή: ethnos.gr