Τα μπάνια συνεχίζονται…

Στις «Πλάκες» στο Παράλιο Άστρος.

(20-3-2019, 13.20)