Τραμουντάνα στον Αργολικό

Βοριάς στη παραλία Ατσίγγανος, στο Παράλιο Άστρος.

(21-3-2019, 13.50)