Κόκκινα δάνεια: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα

Πρωταθλήτρια παραµένει η Ελλάδα στα κόκκινα δάνεια στην Ευρωζώνη, µε τις µη εξυπηρετούµενες οφειλές να αντιστοιχούν στο 43,4% του δανειακού χαρτοφυλακίου των εγχώριων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η έκθεση, το γ’ τρίµηνο του 2018, το µεγαλύτερο απόθεµα ΜΕ∆ είχαν οι συστηµικές τράπεζες της Ιταλίας (153 δισ. ευρώ), της Γαλλίας (130 δισ. ευρώ), της Ισπανίας (95 δισ. ευρώ) και της Ελλάδας (90 δισ. ευρώ).

Θα πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι στο τέλος ∆εκεµβρίου 2018, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα προβληµατικά δάνεια υποχώρησαν στα 81,8 δισ. ευρώ, µειωµένα κατά περίπου 12,7 δισ. ευρώ συγκριτικά µε το τέλος ∆εκεµβρίου του 2017 και κατά περίπου 25,4 δισ. ευρώ (δηλαδή περισσότερο από 23%) έναντι του Μαρτίου του 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕ∆.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων «εξακολουθεί να διαφέρει σηµαντικά από χώρα σε χώρα» σηµειώνει η έκθεση, µε τις συστηµικές τράπεζες της Ελλάδας, της Κύπρου και της Πορτογαλίας να καταγράφουν τους υψηλότερους δείκτες ΜΕ∆, µε ποσοστά 43,4%, 20,7% και 14,5%, αντίστοιχα, στο γ’ τρίµηνο του 2018. Ωστόσο, στην Ελλάδα έχουν γίνει βήµατα προόδου, µε τα κόκκινα δάνεια στη χώρα µας να υποχωρούν κατά 3,2% τον Σεπτέµβριο του 2018, σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο του 2017. Σηµαντική υποχώρηση των προβληµατικών δανείων κατέγραψαν και οι τράπεζες της Κύπρου κατά 13,3 ποσοστιαίες µονάδες, της Σλοβενίας (-5,3 ποσοστιαίες µονάδες), της Ιρλανδίας (-3,7 ποσοστιαίες µονάδες), της Πορτογαλίας (-3,6 ποσοστιαίες µονάδες) και της Ιταλίας (-2,5 ποσοστιαίες µονάδες).

Πιο συγκεκριµένα, στο σύνολο των χωρών της Ευρωζώνης, ο όγκος των µη εξυπηρετούµενων δανείων των συστηµικών τραπεζών υποχώρησε στα 628 δισ. ευρώ στο γ’ τρίµηνο του 2018, από 1 τρισ. ευρώ στις αρχές του 2015. Μεταξύ του Σεπτεµβρίου 2017 – Σεπτεµβρίου 2018, ο όγκος των ΜΕ∆ µειώθηκε κατά 131 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης τους (το ποσοστό στο συνολικό ύψος των δανείων) υποχώρησε κατά µία ποσοστιαία µονάδα σε 4,2%. Παρά τη µείωση, «το επίπεδο των ΜΕ∆ στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τοµέα παραµένει υψηλό για τα διεθνή δεδοµένα και η εξυγίανση των ισολογισµών θα διαρκέσει αρκετό καιρό ακόµη» σηµειώνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στο µεταξύ, η κυβέρνηση ετοιµάζεται να καταθέσει στη Βουλή τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασµό. Η τροπολογία, που θα αντικαταστήσει το άρθρο 9 του νόµου Κατσέλη (ν. 3869/2010), θα περιλαµβάνεται σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµίας για την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία ΕΕ 943/2016. Στόχος είναι η ρύθµιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασµό είναι να ψηφιστεί µέχρι την ερχόµενη Τετάρτη 27 Μαρτίου, πριν από το Eurogroup της 5ης Απριλίου.

Πηγή: ethnos.gr