Στο μουράγιο

Νέα προβλήτα του λιμανιού Παραλίου Άστρους.

(27-3-2019, 13.45)