«Πνίγηκε» στις Μαργαρίτες

Το Κάστρο του Άστρους όπως φαίνεται από το βορειοανατολικό τομέα του Νησιού.

(1-4-2019, 13.40)