«Θολούρα»

Η μεγάλη υγρασία περιόριζε την ορατότητα, στο φόντο το «Χερρονήσι».

(4-4-2019, 10.15)