Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Τρίπολης

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Τρίπολης εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.

Στον Ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μαζί με τα παιδιά τους (κορίτσια έως 18 ετών και αγόρια έως 12 ετών). Η παραμονή τους έχει προσωρινό/μεταβατικό χαρακτήρα και η διάρκεια φιλοξενίας είναι 3 μήνες. Το επιστημονικό προσωπικό τους παρέχει:

· Ασφαλή στέγαση και σίτιση

· Ψυχολογική υποστήριξη

· Κοινωνική στήριξη

· Εκπαιδευτική στήριξη και δημιουργική απασχόληση

· Δικτύωση με άλλες δομές και φορείς

· Ενημέρωση –πληροφόρηση για εργασιακά θέματα

· Παραπομπή για κάλυψη αναγκών τους(π.χ νομική συμβουλευτική, αστυνομία κ.τ.λ)

Ο Ξενώνας λειτουργεί όλο το 24ώρο και παρέχει ασφάλεια στις φιλοξενούμενες από εταιρεία φύλαξης. Το τηλέφωνο και η διεύθυνση του Ξενώνα είναι απόρρητα.

Οι παραπομπές μπορούν να πραγματοποιηθούν από:

· Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και των Δήμων

· Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων

· Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης τηλ:2713600429 και στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Τρίπολης τηλ: 2710241814.