Λιακάδα

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(16-4-2019, 13.55)