«Περάσαμε το κάβο»

Ακρωτήριο Ατσίγγανος, Νησί Παραλίου Άστρους.

(13.50, 14.10)