Νο 2. Θάλασσα

Ατσίγγανος, στο Παράλιο Άστρος.

(22-4-2019, 14.10)