Στο «Νησί»

Ο νοτιοανατολικός τομέας του Νησιού Παραλίου Άστρους.

(24-4-2019, 13.55)