Νο 2. Κάλμα

Κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(25-4-2019, 13.50)