Στης νύχτας τη σιγαλιά

Πέριξ της προβλήτας με το γκαζόν, Παράλιο Άστρος.

(28-4-2019, 00.50)