Άπνοια

Στο φόντο το Νησί Παραλίου Άστρος, από το «Παλιόχανο».

(28-4-2019, 14.15)