Νο 2. Νησί

Το Νησί της Παραλίας Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, κάτω το λιμάνι και πάνω η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων,

(5-6-2019, 14.45)