1928 (β), μικρό λιμανάκι στο ύψος του σημερινού Καφέ-Ιππόκερος.

Η φωτογραφία αποτελεί συνέχεια της ήδη δημοσιευμένης, υπό τον τίτλο 1928 (α). Μικρό λιμανάκι στο ύψος του σημερινού Καφέ-Ιππόκερος.

Η φωτογραφία μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

1.      Είναι τραβηγμένη από την αμμουδιά, στο ύψος του σημερινού καταστήματος ιδιοκτησίας Χάρβαλου.

2.      Η χρονολόγηση έγινε: α) από την παραπάνω αναφερόμενη φωτογραφία και β) από την πρόοδο εργασιών στο Παλιό Λιμάνι.

3.      Το μικρό λιμανάκι είναι η Παλιά προβλήτα, που βρίσκουμε στο πολεοδομικό σχέδιο του 1864.

4.      Στο βάθος αρχίζει να διαμορφώνεται σιγά-σιγά το Παλιό Λιμάνι.

5.      Το ιστίο ήταν το βασικό μέσο πρόωσης, άμα κρίνουμε από τα πλεούμενα που βλέπουμε.

6.      Γενικά ισχύουν τα σχόλια της προηγούμενης φωτογραφίας.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.