Ξανοίγοντας η μέρα

Λιμάνι και κεντρική ακτή Παραλίου Άστρους.

(29-6-2019, 06.30)